Seguiment per webcam

La parella objecte de seguiment es va detectar l’any 2011. Està formada per un mascle de morf clar (pit clar) i una femella de morf fosc (pit fosc). Amb la instal·lació d’una càmera web que enregistra les imatges al seu niu es vol conèixer la dieta i aprofundir en aspectes de la biologia sense causar molèsties a l’espècie. A més, el seguiment de les poblacions d’aquest tipus de depredadors aporta bons indicadors sobre l’estat de conservació d’un espai natural.

Foto: Cos Agents Rurals
Foto: Cos Agents Rurals @agentsruralscat

Per tal d’evitar molèsties a la reproducció, la instal·lació de la webcam es va realitzar a finals del mes de febrer, quan les àguiles encara no havien arribat a les zones de nidificació. L’accés al niu es va realitzar amb la col·laboració del grup de Suport de Muntanya del Cos d’Agents Rurals. També hi han participat l’empresa especialitzada en monitorització ambiental Miranatura (www.miranatura.com) i l’empresa de comunicacions e-ports (www.e-ports.eu).

Aquest sistema de seguiment ja s’ha dut a terme per a altres espècies en altres espais del món. Hi ha una extensa llista de càmeres niu a: www.viewbirds.com.

Les imatges enregistrades es poden visualitzar a través del canal Águila calçada al Parc Natural dels Ports a Youtube on també hi ha l’opció de fer el seguiment del niu en directe, durant els mesos de març a setembre, aproximadament. A més, el Parc ha obert un blog per facilitar la difusió d’aquest projecte que ha tingut una acollida gratificant i una repercussió molt ampla.

A Youtube, el 2017 es van comptar 214.175 visualitzacions que representen 34.109 h (3 anys i 325 dies). Els 3 vídeos més vistos sobrepassen les 4.200 visualitzacions. Al llarg de la temporada, el canal ha rebut visites d’usuaris procedents de 123 països i ha arribat a tenir 744 seguidors.

El blog té per objectiu recollir l’activitat del niu de forma ordenada i, a més, ampliar la informació sobre l’espècie, el seu hàbitat, dieta, distribució, novetats bibliogràfiques, notes de premsa… El 2017 es van publicar 56 posts. Ha tingut 5.400 visualitzacions en 2.287 visites (2.36 posts o pàgines consultades per cada visitant) que procedeixen de 41 països diferents.

Anuncis