Seguiment per webcam

La parella

Foto: Cos Agents Rurals
Foto: Cos Agents Rurals @agentsruralscat

La parella objecte de seguiment es va detectar l’any 2011. Està formada per una femella de morf fosc (pit fosc) i un mascle de morf clar (pit clar).

L’objectiu d’aquest seguiment mitjançant una càmera web és estudiar la seva dieta i s’aprofundir en aspectes de la biologia sense causar molèsties a l’espècie.

El seguiment de les poblacions d’aquest tipus de depredadors aporta, a més, bons indicadors sobre l’estat de conservació d’un espai natural.

 

 

La instal·lació de la webcam

Càmera web tipus pinhole (Minicàmera sense lent de reduïdes dimensions).
Càmera web tipus pinhole (minicàmera sense lent, de reduïdes dimensions)

Per tal d’evitar molèsties a la reproducció, la webcam es va instal·lar a finals del mes de febrer de 2017, quan les àguiles encara no havien arribat a les zones de nidificació.

L’accés al niu es va dur a terme amb la col·laboració del grup de Suport de Muntanya del Cos d’Agents Rurals. Les posteriors operacions de manteniment de tot el dispositiu també es fan durant les setmanes prèvies a l’inici de cada temporada.

També cal esmentar la participació de l’empresa especialitzada en monitoratge ambiental Miranatura (www.miranatura.com) i l’empresa de comunicacions e-ports (www.e-ports.eu).

 

 

 

El canal Youtube

Les imatges enregistrades es poden visualitzar a través del canal Águila calçada al Parc Natural dels Ports a Youtube on també hi ha l’opció de fer el seguiment del niu en directe, durant els mesos de març a setembre, aproximadament. A més, el Parc ha dissenyat aquest blog per facilitar la difusió del projecte que té una acollida gratificant i una repercussió molt ampla.

La temporada 2019, la retransmissió en obert va ser operativa des del 29 de març al 25 de setembre.  

El canal suma més de 500.000 visualitzacions d’usuaris procedents de més de 120 països, entre els quals Espanya, Taiwan, Japó, Polònia, França, Rússia, Corea del Sud, Estats Units i Alemanya ocupen els primers llocs de la llista.

A banda dels vídeos del directe, hi ha 94 vídeos curts que mostren els moments més destacats de cada una de les temporades. El vídeo més vist és el de l’Atac d’un astor a la femella mentre incubava el ous el 26 d’abril de 2018 que acumula més de nou mil visualitzacions.

DADES  2017 2018 2019
Vídeos públics 50 27 17
Total subscriptors 744 967 1.150
Visualitzacions 214.175 137.382 145.331
Temps (hores) 34.109 33.239 21.524
Països 123 127 +127

El blog

El blog té per objectiu recollir l’activitat del niu de forma ordenada i, a més, ampliar les dades sobre l’espècie, el seu hàbitat, la dieta, distribució, novetats bibliogràfiques, notes de premsa i altres informacions d’interès.

A banda de les 9 pàgines que contenen la informació fixa, al blog recull 108 posts. Al 2019, s’han publicat 22 posts. Ha rebut 5.261 visualitzacions de 2.668 visitants., la majoria procedents de l’estat espanyol, seguits de Rússia, França, Finlàndia, Alemanya, Estats Units, etc. El post més visualitzat ha estat el referent a la caiguda d’un poll del niu per l’atac d’un astor. El total de seguidors subscrits és de 32.

Aquest sistema de seguiment ja s’ha dut a terme per a altres espècies en altres espais del món. Hi ha una extensa llista de càmeres niu a: www.viewbirds.com.