Seguiment per webcam

La parella

Foto: Cos Agents Rurals
Foto: Cos Agents Rurals @agentsruralscat

La parella objecte de seguiment es va detectar l’any 2011. Està formada per una femella de morf fosc (pit fosc) i un mascle de morf clar (pit clar).

L’objectiu d’aquest seguiment mitjançant una càmera web és estudiar la seva dieta i aprofundir en aspectes de la biologia sense causar molèsties a l’espècie.

El seguiment de les poblacions d’aquest tipus de depredadors aporta, a més, bons indicadors sobre l’estat de conservació d’un espai natural.

.

.

La instal·lació de la webcam

Càmera web tipus pinhole (Minicàmera sense lent de reduïdes dimensions).
Càmera web tipus pinhole (minicàmera sense lent, de reduïdes dimensions)

Per tal d’evitar molèsties a la reproducció, la webcam es va instal·lar a finals del mes de febrer de 2017, quan les àguiles encara no havien arribat a les zones de nidificació.

L’accés al niu es va dur a terme amb la col·laboració del grup de Suport de Muntanya del Cos d’Agents Rurals. Les posteriors operacions de manteniment de tot el dispositiu també es fan durant les setmanes prèvies a l’inici de cada temporada.

També cal esmentar la participació de l’empresa especialitzada en monitoratge ambiental Miranatura (www.miranatura.com) i l’empresa de comunicacions e-ports (www.e-ports.eu).

El canal Youtube

Les imatges enregistrades es poden visualitzar al canal Águila calçada al Parc Natural dels Ports a Youtube que també ha donat l’opció de fer el seguiment en directe durant 6 temporades de nidificació.

Dos dels vídeos més vistos són el de Els polls creixen ràpid (22 juny 2019) i el de l’Atac d’un astor a la femella mentre incubava el ous (26 abril 2018) o el Resum temporada nidificació 2017 (18 setembre 2017).

El blog

El blog té per objectiu recollir l’activitat del niu de forma ordenada i, a més, ampliar les dades sobre l’espècie, el seu hàbitat, la dieta, distribució, novetats bibliogràfiques, notes de premsa i altres informacions d’interès sobre el niu i sobre l’espècie.

Altres seguiments per webcam al món

Aquest sistema de seguiment per webcam ja s’ha dut a terme per a altres espècies en altres espais del món. Hi ha una extensa llista de càmeres niu a: