Seguiment per webcam

Foto: Cos Agents Rurals
Foto: Cos Agents Rurals @agentsruralscat

La parella objecte de seguiment es va detectar l’any 2011. Està formada per una femella de morf fosc (pit fosc) i un mascle de morf clar (pit clar). Amb la instal·lació d’una càmera web que enregistra les imatges al seu niu es vol conèixer la dieta i aprofundir en aspectes de la biologia sense causar molèsties a l’espècie. A més, el seguiment de les poblacions d’aquest tipus de depredadors aporta bons indicadors sobre l’estat de conservació d’un espai natural.

Per tal d’evitar molèsties a la reproducció, la instal·lació de la webcam es va realitzar a finals del mes de febrer de 2017, quan les àguiles encara no havien arribat a les zones de nidificació.

L’accés al niu es va realitzar amb la col·laboració del grup de Suport de Muntanya del Cos d’Agents Rurals. També hi han participat l’empresa especialitzada en monitoratge ambiental Miranatura (www.miranatura.com) i l’empresa de comunicacions e-ports (www.e-ports.eu). Les posteriors operacions de manteniment de la instal·lació també s’han realitzat durant les setmanes prèvies a l’inici de cada temporada.

 

Un treballador de la brigada del Parc Natural dels Ports fent comprovacions i operacions de manteniment a la webcam del niu. 6 març 2018
Un treballador de la brigada del Parc Natural dels Ports fent comprovacions i operacions de manteniment a la webcam del niu. 6 març 2018

Les imatges enregistrades es poden visualitzar a través del canal Águila calçada al Parc Natural dels Ports a Youtube on també hi ha l’opció de fer el seguiment del niu en directe, durant els mesos de març a setembre, aproximadament. A més, el Parc ha dissenyat aquest blog per facilitar la difusió del projecte que ha tingut una acollida gratificant i una repercussió molt ampla.

A Youtube, el 2018, la retransmissió en obert per mitjà de Youtube va ser operativa des del 3 d’abril al 27 de setembre de 2018, amb un total de 2.478 hores (177 dies).  A banda dels vídeos del directe, hi ha 50 vídeos de la temporada 2017 i 27 de la temporada 2018 que mostren els fets puntuals més destacables. El vídeo més vist  el 2018 és Atac d’un astor (26 abril 2018) amb més de 7.000 visualitzacions.

El 2018, s’han enregistrat 137.382 visualitzacions que representen 1.994.321 minuts (33.239 hores)  d’usuaris procedents de 127 països, entre els quals destaquen Espanya, Polònia, França, Rússia, Estats Units, Taiwan, Bulgària, Itàlia i Hongria.

DADES  2017 2018
Vídeos públics 50 27
Total subscriptors 744 967
Visualitzacions 214.175 137.382
Temps (hores) 34.109 33.239
Països 123 127

El blog consta d’11 pàgines i té per objectiu recollir l’activitat del niu de forma ordenada i, a més, ampliar la informació sobre l’espècie, el seu hàbitat, dieta, distribució, novetats bibliogràfiques, notes de premsa…

El 2018, s’han afegit 29 posts més i ha rebut 7.519 visualitzacions de 2.955 visitants (2.5 posts o pàgines consultades per cada visitant) que procedeixen de 38 països diferents.  El total de seguidors subscrits al blog és de 23.

Aquest sistema de seguiment ja s’ha dut a terme per a altres espècies en altres espais del món. Hi ha una extensa llista de càmeres niu a: www.viewbirds.com.