Seguiment per webcam

La parella objecte de seguiment es va detectar l’any 2011 i està formada per un mascle de fase clara (pit clar) i una femella de fase fosca (pit fosc). Amb la instal·lació d’una càmera web que enregistra les imatges al seu niu es vol conèixer la dieta i aprofundir en aspectes de la biologia sense causar molèsties a l’espècie. A més, el seguiment de les poblacions d’aquest tipus de depredadors aporta bons indicadors sobre l’estat de conservació d’un espai natural.

Foto: Cos Agents Rurals
Foto: Cos Agents Rurals @agentsruralscat

Per tal d’evitar molèsties a la reproducció, la instal·lació de la webcam es va realitzar a finals del mes de febrer, quan les àguiles encara no havien arribat a les zones de nidificació. L’accés al niu es va realitzar amb la col·laboració del grup de Suport de Muntanya del Cos d’Agents Rurals. També hi han participat l’empresa especialitzada en monitorització ambiental Miranatura (www.miranatura.com) i l’empresa de comunicacions e-ports (www.e-ports.eu).

Les imatges enregistrades es poden visualitzar a través del canal Águila calçada al Parc Natural dels Ports a Youtube on també hi ha l’opció de fer el seguiment del niu en directe. Aquest sistema de seguiment ja s’ha dut a terme per a altres espècies en altres espais del món. Hi ha una ampla llista de càmeres niu a: www.viewbirds.com

Anuncis