Biologia i distribució

L’àguila calçada és un rapinyaire forestal de mida mitjana, amb una envergadura de 120 cm. El seu plomatge pot ser de dos tipus: fosc i pàl·lid, tot i que més rarament hi ha alguns individus amb una variant de plomatge de tonalitat intermitja. Els joves s’assemblen als adults però amb tons més vermellosos al cap i a les parts superiors.

És una espècie migradora transahariana; la major part de la població hiverna al sud del Sàhara i durant l’època de reproducció es distribueix pel Paleàrtic meridional.

Als Ports, durant la segona quinzena de març, es comencen a observar els primers individus que tornen als seus llocs de cria habituals. Allí es retroben amb la parella i comencen els vols nupcials amb els reclams característics. A principis d’abril, cada parella arranja els nius que té a la seva zona de cria. Unes setmanes més tard, en un dels nius, la femella pondrà un o dos ous. Al cap de 37-40 dies d’incubació sortiran els polls que faran els seus primers vols a meitat de juliol, si tot va bé. A l’hivern marxen cap als seus llocs d’hivernada fins la primavera següent quan probablement tornaran al mateix territori de reproducció de l’any anterior.

Mapa de distribució de l'àguila calçada a Catalunya. Font:Atles dels ocells nidificants 2015-2018.
Mapa de distribució de l’Àguila calçada.
Font: Atles dels ocells nidificants de Catalunya: Distribució i abundancia 2015-2018 i canvi des de 1980.

En el conjunt del continent europeu s’estima una població d’unes 16.000 parelles, de les quals bona part es concentren a la península Ibèrica (54% a Espanya i 17% a Portugal) (EBBA2).

A Catalunya, la distribució abasta la pràctica totalitat del país i es especialment abundant en grans boscos de pinassa Pinus nigra subsp. salzmannii i pi roig Pinus sylvestris de la Catalunya central, el Prepirineu i el massís dels Ports, situats entre 400-1500 m. s.n.m. En canvi, només apareix puntualment a la façana litoral i a la plana de Lleida on, sovint, només s’hi observen exemplars amb caràcter estival. S’estima una població total entre les 150 i 300 parelles. (Baiges. C, 2021)

Entre 1990 i 2000, l’àguila calçada era escassa als Ports. L’any 2003, el Parc va iniciar un estudi per tal de conèixer el nombre de parelles i la distribució de l’espècie; es van censar 3 parelles. Des de llavors, s’han recollit dades anuals de les zones de nidificació, del nombre de parelles i de polls volats. Segons el darrer cens de 2022, un total de 15 parelles nidifiquen en rodals de bosc de pinassa i de pi roig ben conservats de l’interior del Parc Natural dels Ports.