Biologia i distribució

L’àguila calçada és un rapinyaire forestal de mida mitjana, amb una envergadura de 120 cm. El seu plomatge pot ser de dos tipus: fosc i pàl·lid, tot i que més rarament trobem alguns individus amb una variant de plomatge de tonalitat intermitja. Els joves s’assemblen als adults però amb tons més vermellosos al cap i a les parts superiors.

És una espècie migradora transahariana; la major part de la població hiverna al sud del Sàhara i durant l’època de reproducció es distribueix pel Paleàrtic meridional.

Als Ports, durant la segona quinzena de març, es comencen a observar els primers individus que tornen als seus llocs de cria habituals. Allí es retroben amb la parella i comencen els vols nupcials amb els reclams característics. A principis d’abril, cada parella arranja els nius que té a la seva zona de cria. Unes setmanes més tard, en un dels nius, la femella pondrà un o dos ous. Al cap de 37-40 dies d’incubació sortiran els polls que faran els seus primers vols a meitat de juliol, si tot va bé. A l’hivern marxen cap als seus llocs d’hivernada fins la primavera següent quan probablement tornaran al mateix territori de reproducció de l’any anterior.

Atles dels ocells nidificants 1999-2002. Mapa de Distribució de l'Àguila calçada
Atles dels ocells nidificants 1999-2002. Mapa de Distribució de l’Àguila calçada

En el conjunt del continent europeu s’estima una població d’unes 4.400 a 8.900 parelles (ICO, 2014), bona part estan a la península Ibèrica.

Pel que fa a Catalunya, la trobem per les comarques centrals, Prepirineu oriental i al sud de Tarragona amb una població entre 40 i 100 parelles reproductores (Bosch, 2004). A les zones humides, es considera un hivernant escàs però regular i distribuït de forma molt localitzada (Fernández; Cama, 2011).

Entre 1990 i 2000, l’àguila calçada era escassa als Ports. L’any 2003, el Parc va iniciar un estudi per tal de conèixer el nombre de parelles i la distribució de l’espècie; es van censar 3 parelles. Des de llavors, s’han recollit dades anuals de les zones de nidificació, del nombre de parelles i de polls volats. Segons el darrer cens de 2020, un total de 14 parelles nidifiquen en rodals de bosc de pinassa i de pi roig ben conservats de l’interior del Parc Natural dels Ports.