Per saber-ne més

Aquests i altres recursos d’informació estan disponibles al Centre de Documentació del Parc Natural dels Ports.

Consulteu el catàleg BEG
catalegbeg.cultura.gencat.cat

BAIGES, C. (2014). Més de 10 anys de seguiment de l’àguila calçada al Parc Natural dels Ports. Cingles, 4:7-11.  Descarrega el PDF

BAIGES, C., BOSCH, J., MESTRE, J. (2021). Àguila calçada Hieraaetus pennatus. Franch,M., Herrando, S., Anton,M., Villero, D. & Brotons, L. Atles dels ocells nidificants de Catalunya: Distribució i abundancia 2015-2018 i canvi des de 1980. Barcelona: Institut Català d’Ornitologia; Cossetània Edicions.

BOSCH, J. (2004). Àguila calçada. En: ESTRADA, J. et al. (eds). Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Barcelona: Institut Català d’Ornitología; Lynx.

BOSCH, J.; BORRÁS, A; FREIXAS, J. (2005). Nesting habitat selection of booted eagle Hieraaetus pennatus in central Catalonia. Ardeola, 52(2): 225-233. Descarrega el PDF

DÍAZ, J. (2005). La Vida privada del àguila calzada. Quercus, 227:15-21.

BOSCH, J.; MESTRE, J.; BAIGES, C.; MARTÍNEZ, J.E.; CALVO, J.F. i JIMÉNEZ-FRANCO, M.V. (2019). Colour plumage polymorphism in the Booted Eagle: inheritance pattern and temporal stability of the morph frequencies. Journal of Zoology, 308: 212-220. DOI

EBBA2. FABRIZIO, S. (2020). Hieraaetus pennatus. En: KELLER, V., HERRANDO, S., VOŘÍŠEK, P. et al. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. p. 456-457

EBBA2. Mapes en línia

FERNANDEZ, A.; CAMA, A. (2011). Àguila calçada (Aquila pennata). En: HERRANDO, S. et al. (eds). Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009. Barcelona: Institut Català d’Ornitología; Lynx.

GARCÍA DIOS, I. S. (2008-  ). Águila Calzada – Hieraatus pennatus (Gmelin, 1788). aguilillacalzada.blogspot.com

GARCÍA DIOS, I. S. (2016). Aguililla Calzada – Hieraaetus pennatus. En: SALVADOR, A., MORALES , M. B. (Eds.). Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales. www.vertebradosibericos.org

GARCÍA DIOS, I. S. (2017). El Águila calzada. Castellón: Tundra.

ICO. (2014). SIOC: servidor d’informació ornitològica de Catalunya. Barcelona: ICO. www.sioc.cat

MARTINEZ, J. E. (2002). Ecología del Águila calzada (Hieraaetus pennatus) en ambientes mediterráneos. Tesis doctoral, Universidad de Murcia.

MESTRE, J. (2003). Distribució i estatus de l’àguila calçada Hieraaetus pennatus al Parc Natural dels Ports. Estudi inèdit, Parc Natural dels Ports.

URIOS, V.; BERMEJO, A.; VIDAL-MATEO, J; DE LA PUENTE, J. (eds). (2017). Migración y ecología espacial de la población española de águila calzada. Madrid: SEO/BirdLife.
www.seo.org/boletin/seguimiento/migracion/02_aguila_calzada