Per saber-ne més

Aquests i altres recursos d’informació estan disponibles al Centre de Documentació del Parc Natural dels Ports
parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports/coneixeu-nos/centre_de_documentacio

Consulteu el catàleg BEG
catalegbeg.cultura.gencat.cat

BAIGES, C. (2014). Més de 10 anys de seguiment de l’àguila calçada al Parc Natural dels Ports. Cingles, 4:7-11. parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/els_ports/coneix-nos/centre_de_documentacio/03_publicacions/cingles/cingles_pdfs/2014_Cingles4.pdf 

BOSCH, J. (2004). Àguila calçada. En: ESTRADA, J. et al. (eds). Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Barcelona: Institut Català d’Ornitología; Lynx.

BOSCH, J.; BORRÁS, A; FREIXAS, J. (2005). Nesting habitat selection of booted eagle Hieraaetus pennatus in central Catalonia. Ardeola, 52(2): 225-233. www.ardeola.org/files/1239.pdf

DÍAZ, J. (2005). La Vida privada del àguila calzada. Quercus, 227:15-21.

FERNANDEZ, A.; CAMA, A. (2011). Àguila calçada (Aquila pennata). En: HERRANDO, S. et al. (eds). Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009. Barcelona: Institut Català d’Ornitología; Lynx.

GARCÍA DIOS, I. S. (2008-  ). Águila Calzada – Hieraatus pennatus (Gmelin, 1788). aguilillacalzada.blogspot.com

GARCÍA DIOS, I. S. (2016). Aguililla Calzada – Hieraaetus pennatus. En: SALVADOR, A., MORALES , M. B. (Eds.). Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales. www.vertebradosibericos.org

GARCÍA DIOS, I. S. (2017). El Águila calzada. Castellón: Tundra.

ICO. (2014). SIOC: servidor d’informació ornitològica de Catalunya. Barcelona: ICO. www.sioc.cat

MARTINEZ, J. E. (2002). Ecología del Águila calzada (Hieraaetus pennatus) en ambientes mediterráneos. Tesis doctoral, Universidad de Murcia.

MESTRE, J. (2003). Distribució i estatus de l’àguila calçada Hieraaetus pennatus al Parc Natural dels Ports. Estudi inèdit, Parc Natural dels Ports.

URIOS, V.; BERMEJO, A.; VIDAL-MATEO, J; DE LA PUENTE, J. (eds). (2017). Migración y ecología espacial de la población española de águila calzada. Madrid: SEO/BirdLife.
www.seo.org/boletin/seguimiento/migracion/02_aguila_calzada