Canal 21 Ebre publica un reportatge (21 abril 2017)

Comença el procés de reproducció de l’àliga calçada que enregistra una càmera web al Port
Canal 21 Ebre | Sílvia Alarcón | ROQUETES
Data de publicació: 21 d’abr. 2017

Aquest és el moment en què una femella d’àliga calçada fa la posta del seu primer ou. Les imatges també mostren com el mascle visita el niu i posteriorment marxa per buscar aliment. Aquests són els primers resultats que s’han pogut observar gràcies a la instal·lació d’una càmera web que fa el seguiment en directe, via Youtube, del procés de nidificació d’aquests animals en una zona forestal del massís. Joan Mestre és tècnic del Parc Natural dels Ports.

L’objectiu del projecte és conèixer la dieta i aprofundir en aspectes biològics de les àligues. El seguiment en càmera web també vol servir per sensibilitzar sobre les espècies protegides.

L’àliga calçada és una de les dotze espècies de rapinyaires diürns que nidifiquen regularment al Port. Segons el parc natural, les poblacions de depredadors són un bon indicador de l’estat de conservació de l’espai, ja que es troben a la part alta de la cadena alimentària. Actualment als Ports nidifiquen unes quinze parelles d’àligues calçades.

http://www.teveon.tv/noticia/Comenca_el_proces_de_reproduccio_de_l%E2%80%99aliga_calcada_que_enregistra_una_camera_web_al_Port/8786

El Parc Natural dels Ports fa el seguiment d’un niu d’àguila calçada a través d’una càmera web

[Notícia publicada al web del Parc Natural dels Ports | 7 abril 2017]

El dispositiu, instal·lat fora de l’època de reproducció, permet seguir en directe el procés de nidificació i estudiar els seus hàbits i dieta, sense causar molèsties. Actualment, la parella està arranjant el niu i s’espera la posta per a finals d’abril. El Parc va iniciar el seguiment d’aquest rapinyaire forestal amb només 3 parelles el 2003, que han anat incrementant fins les 15 parelles censades el 2016.

Parella d'àguila calçada al niu, Parc Natural dels Ports
Parella d’àguila calçada al niu, Parc Natural dels Ports

L’àguila calçada (Aquila pennata) és un rapinyaire forestal que viu als boscos de la zona alta dels Ports, on un total de 15 parelles nidifiquen en rodals de bosc de pinassa i de pi roig ben conservats de l’interior del Parc Natural dels Ports. És tracta d’una espècie protegida i d’interès comunitari inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus (espècie d’interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats).

El Parc Natural dels Ports segueix l’espècie des del 2003, quan es van censar 3 parelles. Des d’aleshores, i coincidint amb el procés expansiu de l’espècie a Catalunya, la seva població ha anat incrementant, arribant a les 15 parelles censades al 2016.

Amb la instal·lació d’una càmera web que enregistra les imatges es podrà conèixer la dieta i aprofundir en aspectes de la seva biologia sense causar molèsties a l’espècie. Les imatges enregistrades es poden visualitzar a través del canal Águila calçada al Parc Natural dels Ports a Youtube on també hi ha l’opció de fer el seguiment del niu en directe. Aquest sistema de seguiment ja s’ha dut a terme per a altres espècies en altres espais del món.

Per tal d’evitar molèsties a la reproducció, la instal·lació de la webcam es va realitzar a finals del mes de febrer, quan les àguiles encara no havien arribat a les zones de nidificació; és una espècie migradora, i la major part de la població hiverna al sud del Sàhara. L’accés al niu es va realitzar amb la col·laboració del grup de Suport de Muntanya del Cos d’Agents Rurals.

La parella objecte de seguiment es va detectar l’any 2011 i està formada per un mascle de fase clara (pit clar) i una femella de fase fosca (pit fosc). Segons les imatges enregistrades la femella va arribar a l’àrea de cria el 28 de març, el mascle va arribar un dia després. En aquests moments les àguiles estan refent i arranjant el mateix niu que van utilitzar l’any anterior i s’espera que realitzin la posta a finals d’abril.

L’àguila calçada és una de les 12 espècies de rapinyaires diürns que nidifiquen regularment als Ports. El seguiment de les poblacions de depredadors és un bon indicador de l’estat de conservació d’un espai natural. Aquestes es troben al capdamunt de la cadena alimentària i si evolucionen favorablement pot ser símptoma de la bona salut dels ecosistemes. L’àguila calçada necessita per nidificar zones de bosc tranquil·les i ben conservades.

[Nota de premsa oficial publicada el 7 d’abril de 2017
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/2017-N04-aguila ]