Canvi de femella

Hem analitzat a fons les primeres imatges d’aquest inici de temporada en les quals veiem els dos membres de la parella enfeinats arranjant el niu vell, sobretot pels matins.

Així, hem observat que la femella que enguany ocupa el territori no és la mateixa que hem anat seguint des de 2017. També es tracta d’una femella de morf fosc però hi ha unes lleugeres diferències entre els dos exemplars:

  1. Iris més fosc amb tonalitats marronoses. L’anterior femella tenia tonalitats més groguenques. Amb els anys, el color de l’iris de les calçades pot fer-se més clar però mai enfosquir-se.
  2. Bec més curt i menys robust.
  3. Mida proporcionalment més petita.
  4. Absència de la cella blanca característica.
  5. Reclam més agut.

Es desconeix la causa d’aquest canvi però probablement sigui per la mort de la femella anterior durant el període d’hivernació o durant la migració.

Des de 2011, el Parc fa el seguiment d’aquest territori en el que hi han volat un total de 14 polls. Durant tot aquest temps pensem que ha estat ocupat per la mateixa femella; el 2018, amb la webcam, vam poder detectar un canvi de mascle. 

8 abril 2022. El mascle (esquerra) i la femella (a la dreta, en primer pla)
La femella (esquerra) i el mascle (dreta). 2 abril 2021
7 juny 2021. S’aprecia l’iris més clar i la cella blanca